KONTAKT

ZŠ a MŠ Bohuslavice, p.o. Opavská 222, 747 19  Bohuslavice, okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 008
       730 897 931
 

Mgr. Zdeňka Birtková     zdenka.birtkova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 1.třídy
I. stupeň

Mgr. Lenka Lasáková     lenka.lasakova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 2.třídy
I. stupeň

Mgr. Monika Valachová     monika.valachova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 3.třídy
I. stupeň

Mgr. Nikola Jarošová     nikola.jarosova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 4.třídy
I. stupeň, ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Irena Václavková     irena.vaclavkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 5.třídy
I. stupeň, PŘÍRODOPIS

Mgr. Dagmar Fojtíková     dagmar.fojtikova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 6.třídy
ČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS

Mgr. Šárka Kupková     sarka.kupkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 7.třídy
ANGLICKÝ JAZYK, ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS

Mgr. Andrea Kupková     andrea.kupkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 8.třídy, metodička prevence
MATEMATIKA, CHEMIE, ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Lucie Komárková     lucie.komarkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 9.třídy, výchovná poradkyně
NĚMECKÝ JAZYK, DĚJEPIS, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Mgr. Karla Poštulková     karla.postulkova@zsbohuslavice.cz  
správkyně ICT
MATEMATIKA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Mgr. Marie Kotzurová     marie.kotzurova@zsbohuslavice.cz 
ANGLICKÝ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Bc. Tomáš Hromčík     tomas.hromcik@zsbohuslavice.cz 
MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Mgr. Martina Mimlichová     martina.mimlichova@zsbohuslavice.cz 
asistentka pedagoga, koordinátorka environmentální výchovy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, TĚLESNÁ VÝCHOVA, HUDEBNÍ VÝCHOVA

Mgr. Olga Stuchlá     olga.stuchla@zsbohuslavice.cz 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Mgr. Pavel Kuchař, farář     rkf.dolnibenesov@doo.cz / tel.:555 112 241
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Miroslava Riedlová     
asistentka pedagoga 1.třída

Mgr. Pavel Balcar     pavel.balcar@zsbohuslavice.cz 
zástupce ředitelky školy
TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Mgr. Gabriela Prchalová     gabriela.prchalova@zsbohuslavice.cz      
ředitelka školy
HUDEBNÍ VÝCHOVA