Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Dokumenty školy > Dokumenty pro rodiče

Dokumenty pro rodičeDatum konání:
1.4.2022

Dokumenty ke stažení:

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

натисніть тут, щоб відкрити:

Download file: Запис до ЗС про українські заки/ Zapis do ZS pro ukrajinske zaky

натисніть тут, щоб відкрити:

Download file: Запис МС для дітей з України / Zapis MS pro deti z Ukrajiny


Zápis dětí k povinné školní docházce

  • Povinná školní docházka začíná počátkem šk. roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době:

  • od září do konce června příslušného šk. roku, může být přijato již v tomto šk. roce, je-li tělesně duševně vyspělé na základě žádosti zákonného zástupce
  • od září do konce prosince – Žádost ZZ + vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko - psychologická poradna)
  • od ledna do konce června – Žádost ZZ + vyjádření PPP + odborný lékař (pediatr)
  • Zákonný zástupce je povinen podat žádost k zápisu (bude k dispozici v MŠ + dotazník - před zápisem)

Odklad povinné šk. docházky

  • Zákonný zástupce donese k zápisu - Žádost o odklad + vyjádření PPP + vyjádření odborného lékaře (pediatra)

(žádost o odklad bude k dispozici v MŠ)

Pokud nestihnete v době zápisu absolvovat s dítětem vyšetření v PPP – i tak je nutné donést k zápisu Žádost o odklad – vedení školy přeruší správní řízení o odkladu a zákonný zástupce dodá vyjádření PPP později v dohodnutém termínu.