Drobečková navigace

Domů > Jídelna > Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelnyDatum konání:
2.5.2022

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

 

 

 

 

Provozní řád školní jídelny vyplývá z: 

  • 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005
  • Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol,
  • Vyhlášky č. 137/2004 , o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 Organizace provozu stravování 

  1. Ve školní jídelně se stravují děti mateřské školy, základní školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci, kteří se stravují přímo v jídelně nebo odnášejí jídlo v jídlonosičích. 
  2. Zájemci o stravování jsou povinni vyplnit u vedoucí školní jídelny přihlášku ke stravování a zde dostanou informaci o provozu jídelny a přihlašovací údaje k portálu strava.cz
  3. Platba obědů probíhá zálohově, vždy na běžný měsíc. Stravné musí být zaplaceno do 20. dne v měsíci na účet 1369861008/2700. V opačném případě, až do uhrazení stravného, nebude strávníkovi oběd vydán. Podrobnosti o platbách sdělí vedoucí ŠJ. 
  4. Vyúčtování stravného proběhne ročně k ukončení školního roku a při ukončení stravování. Přeplatky budou vráceny na účet strávníka. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny jsou denně ráno od 7:00 – 9:00 hodin. 
  5. Výše stravného je dána normami pro jednotlivé věkové kategorie a kalkulací ceny:

 MŠ celodenní (do 6 let)                                          39 Kč

 Z toho svačinka                                                        9 Kč 

MŠ celodenní (od 7 let)

 

 40 Kč

   9 Kč

25 Kč

27 Kč

Z toho svačinka

 

ZŠ 1. – 4. ročník

 

ZŠ 5. – 9. ročník

 

Žáci nad 15 let

 

29 Kč

Zaměstnanci

 

23 Kč (příspěvek FKSP 10 Kč)

Cizí strávníci

 

68 Kč

 

6. Vstup do školní jídelny je dovolen od 11:00 hodin do 13:45 hodin

7. Žáci vstupují do jídelny v doprovodu pedagogů, přezutí, po celou dobu je v jídelně vykonáván dohled žáků dle rozpisu.

8. Vynášení pokrmů z jídelny je zakázáno (s výjimkou ovoce, jogurtu a jiných dezertů v obalech).

9. Jídelní lístek je zveřejněn na webových stránkách školy (na portále strava.cz).

10. Začátek a konec výdeje pokrmů pro žáky a zaměstnance školy je:

od 11:45 – 13:45 hod.

Pro žáky školy (1. – 4. třída a zaměstnance):       od 11:40 – 12:10 hod.

5. – 9. třída a zaměstnance:                                  od 13:30 – 13:45 hod.

Školní družina:                                                       od 11:45 – 12:30 hod.

11. Výdej obědů pro ostatní strávníky:

Várnice, nosiče (Vřesina, Závada):     10:35 – 10:55 hod.

Cizí strávníci (nosiče Bohuslavice):     11:00 – 11:30 hod.

Ostatní cizí strávníci:                           12:10 – 12:30 hod.

12. Odpad ze školní jídelny je částečně dáván do odpadových nádob k tomu určených a použit ke zkrmení, s odběratelem smluvně zajištěno.

13.V době nemoci je možné první den odebrat oběd do jídlonosiče. Od druhého dne nemoci se již nejedná o školní stravování s příspěvkem státu a žáků může být oběd poskytnut za plnou cenu. Zákonný zástupce je povinen toto oznámit vedoucí školní jídelny a obědy buď odhlásit, nebo se řídit výše uvedenými podmínkami.

14. Odhlášení oběda (stravy) je nutné provést den předem (do 10:00 hodin ráno) přes portál strava.cz

15. V době prázdnin a volna pro žáky školy (ředitelské volno) je všem žákům automaticky oběd odhlášen.

16. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga, vedoucí kuchařky a dbají pokynu všech dospělých a zaměstnanců školy.

17. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.

18. Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny, pedagogům.

19. Mimořádný úklid (při rozbití nádobí, rozlití čaje ) řeší pomocná kuchařka po nahlášení problémů buď pedagogickému dohledu, nebo přímo kuchařce.

20. Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pedagogům konajícím dohled v jídelně.

21. Připomínky rodičů ke stravování je možné podávat vedoucí školní jídelny nebo ředitelce školy.

Vnitřní řád školní jídelny bude vyvěšen v jídelně školy a na webových stránkách školy.

 

Mgr. Gabriela Prchalová, ŘŠ

Vnitřní řád školní jídelny.pdf


Zpravodaj 12-1.jpg