ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR


INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.5.2020

Znovuotevření mateřské školy od 25.5.2020 pro děti, které rodiče přihlásili k docházce. Zájem o docházku byl zjišťován pomocí online dotazníku, který můžete nově aktualizovat.
Uzavírka dotazníků je v neděli 10.5.2020.
Děti které do mateřské školy nastoupí, budou dodržovat Bezpečnostní a hygienické pokyny pro provoz MŠ.
Před nástupem dítěte je třeba odevzdat vyplněné Čestné prohlášení – ke stažení zde.

Děkujeme za spolupráci.

Bezpečnostní a hygienické pokyny pro provoz mateřské školy

Metodika k provozu mateřských škol – MŠMT

Příloha-čestné prohlášení

Netýká se předškoláků!!!

Informace o placení školného v době přerušení provozu MŠ

V návaznosti na Vyhlášku o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., § 6 se v době přerušení provozu mateřské školy stanoví úplata za měsíc březen ve výši 50% částky úplaty, za měsíc duben až do ukončení mimořádného opatření uzavření MŠ se stanoví výše měsíční úplaty ve výši 0,- Kč. Vyúčtování proběhne po ukončení mimořádného opatření a přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Mateřská škola Bohuslavice - Závada

Pro více informací klikněte ZDE na samostatný web školky. 

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní školy v Bohuslavicích. Naše škola má 5 tříd, zahrnuje 4 třídy v Bohuslavicích a odloučené pracoviště v Závadě. Školka je bez specifického zaměření. Učitelé pracují podle školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu. O děti pečuje 9 pedagogických pracovnic a 5 provozních pracovnic.

"Naší snahou je připravit děti co nejlépe pro život a vstup do školy. Přípravě na školu je věnována značná pozornost. Program předškoláků je obohacený o cvičení v tělocvičně ZŠ, plaveckou školu, pískání na flétnu a seznamování s angličtinou. S dětmi jsou prováděna logopedická a grafomotorická cvičení. K dopravní výchově využíváme dopravní hřiště u školy. Program školy je opravdu bohatý. Naší snahou je, aby se děti cítily v mateřské škole dobře a byly spokojené."

Provozní doba: od 6.30 do 16.30 hodin

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVICE

KONTAKT: 553 659 207

Vedoucí učitelka: Zuzana Oznerová ( zuzana.oznerova@zsbohuslavice.cz )
tel.: 731 106 269

Zástupkyně vedoucí učitelky: Lucie Newrzellová


Mateřská škola – telefonní kontakty:

1. – 3. třída v budově MŠ - 730897933

4. třída v budově ZŠ - 731866638

Učitelky:

• Bc. Lucie Böhmová – učitelka
• Mgr. Veronika Jašková - učitelka
• Bc. Tereza Říčná - učitelka
• Veronika Plušková - učitelka
• Michaela Prasková - učitelka

Výdej stravy / úklid:
• Martina Pawliková
• Lucie Šenkýřová

Uklízečka / školnice:
• Marion Korbelová

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁVADA
- kontakt: 595 176 372 

Učitelky:
• Libuše Chříbková ( libuse.chribkova@zsbohuslavice.cz )
• Jana Černovská

Školnice:
• Lýdie Janečková