Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Projekty > ZVÝŠENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ BOHUSLAVICE | 2022

ZVÝŠENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ BOHUSLAVICE | 2022Podklad web (1).jpg

Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ Bohuslavice.pdf

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vybavení dvou nových učeben ZŠ Bohuslavice. Jedná se o odbornou učebnu cizích jazyků a multimediální učebnu pro výuku jazyků, přírodovědných předmětů a informatiky. Díky  realizací projektu tak dojde k výraznému zkvalitnění vzdělávání žáků Základní školy Bohuslavice. Možnosti kvalitnější výuky v moderním prostředí umožní pedagogickým pracovníkům aplikovat moderní a praktickou formu výuky. 

 

Co je cílem projektu? 

Cílem pořízení vybavení v rámci tohoto projektu je zvýšení kvality a rozsahu vybavení, a to s vazbou na  klíčové kompetence (cizí jazyky, digitální technologie, přírodní vědy). Učebny budou vybaveny  moderními multimediálními technologiemi. Je prokazatelné, že výuka zejména cizích jazyků, ale i jiných  předmětů za pomoci interaktivních pomůcek (video, poslech) je pro žáky na prvním stupni vhodnější než klasická výuka bez využití digitálních technologií a prvků interaktivní výuky. Existuje tak reálný  předpoklad, že díky realizaci projektu dojde ke zvýšení zájmu žáků o výuku cizích jazyků, přírodovědných oborů a informatiky a tím i ke zvýšení úrovně znalosti v těchto předmětech a oborech. Rozvoj znalostí v  oblasti digitálních technologií je nezbytný, a to zejména s ohledem na stále častější využití těchto technologií na druhém stupni ZŠ a dále zejména na středních školách. Rovněž výuka předmětů z oblasti  přírodovědných oborů je díky využití moderních digitálních technologií a výukového software  efektivnější a více přitahuje pozornost žáků. Díky realizaci projektu se budou žáci moci důkladně seznámit s funkcemi, které moderní digitální technologie v oblasti vzdělávání nabízí a následně tak bude  usnadněn jejich přechod na vyšší stupeň. I z tohoto pohledu je realizace projektu opodstatněná a  potřebná.

Mezi specifické cíle projektu patří:

zvýšit zájem žáků o výuku cizích jazyků, odborných předmětů z oblasti přírodních věd a oblast digitálních  technologií; zefektivnit využívání vybavení školy; seznámení s pracovními postupy užívanými v praxi, efektivní využívání moderních digitálních technologií při práci se žáky, větší motivace žáků k účasti na školských soutěžích v oblasti komunikace v cizích jazycích a možnost  dosahování výraznějších výsledků v okresních a krajských i soutěžích modernizace výuky odborných předmětů.