ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Prosím všechny rodiče žáků, kteří se do konce školního roku nebudou stravovat ve školní jídelně Bohuslavice, ať zruší trvalý příkaz k úhradě.


Prosím rodiče žáků, kteří budou mít zájem o stravu ve školní jídelně do konce školního roku, způsob stravy bude upřesněn (balíček nebo oběd), ať se nahlásí v době 19.5. - 21.5. na tel. čísle 553 659 206.


Po znovuotevření školní jídelny vybízíme všechny strávníky, aby dodržovali přísná hygienická opatření. Strávníci, kteří odebírají jídlo v jídlonosičích, je musí udržovat čisté a venkovní části vydesinfikované. Přijímat a vydávat se budou pouze na předem stanoveném místě. Děkujeme za pochopení.

Miketová ved. ŠJ

Z důvodu mimořádného opatření vlády a vyjádření Krajské hygienické stanice pro Moravskoslezský kraj v Ostravě nebude ode dne 24.3.2020 školní jídelna vyvařovat obědy pro  cizí strávníky to až do odvolání

OZNÁMENÍ - změna čísla účtu

Prosím, všechny strávníky, aby zasílali peníze za stravné na číslo účtu 40010-1850351389/0800, pod variabilním symbolem a částkou, která byla přidělena. Peníze za stravné se nebudou vybírat v hotovosti.
 
Žádáme všechny rodiče, kteří ukončí docházku ve škole v měsíci červnu 2020, ať si zruší trvalý příkaz na stravné, po poslední platbě.
 
Dále žádáme rodiče dětí, kteří budou nemocní, nebo budou mít nějakou delší absenci ve škole, aby si obědy odhlásili ihned od druhého dne. Pokud tak neučiní budou jim obědy doúčtovány do plné ceny. Doplatek činí 34,-Kč.
 
Žádáme strávníky, kteří si dají k naplnění jídlonosiče do školní jídelny, aby byly vždy čisté a řádně označeny jménem a třídou.
 
Vedoucí ŠJ Miketová Šárka

Informace vedoucí školní jídelny

V případě, že odebíráte obědy v jídlonosičích, prosím, označte je

JMÉNEM A PŘÍJMENÍM ŽÁKA

TŘÍDOU

POČTEM OBĚDŮ (v případě, že je jídlonosič označen více jmény)

Děkuji

Š. Miketová, vedoucí školní jídelny

Prosíme Vás, využívejte k přihlašování, odhlašování i placení obědů především online portál. Děkujeme

Přihlášky a odhlášky ke stravování

Od 1.2.2014 je možno odhlásit a přihlásit obědy přes www.strava.cz.( pouze pro žáky ZŠ)

Postup:
1.Spusťte www.strava.cz
2.Zadejte své přihlašovací údaje

Obědy můžete odhlásit nebo přihlásit nejpozději 1 den předem do 10 hodin. Strávníci, kteří nemají k dispozici objednávání přes internet, si oběd mohou přihlásit nebo odhlásit na telefonním čísle 553 659 206.

Nově můžete sledovat na jídelním lístku přehled alergenů na stránkách www.strava.cz/istravne/
Kód zařízení pro sledování jídelníčku 2874.

strava

Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí ŠJ: Šárka Miketová / tel.: 553 659 206 / jidelna@zsbohuslavice.cz 

Hlavní kuchařka: Marie Veverková

Kuchařky:
- Daniela Kubíková
- Irena Beranová

Pracovnice provozu:
- Alena Krieblová
- Iveta Theuerová
- Daniela Burianová