ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt e-Learning na ZŠ Bohuslavice probíhal v letech 2007 - 2011

V rámci realizovaného projektu dotovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost si škola stanovila cíl posílit konkurenceschopné prvky ve výuce a nabídnout studium, které bude dostatečně odpovídat a v předstihu reagovat na novodobé trendy ve vzdělávaní.

Zavedení e-learningové podpory studia znamenalo, že žáci měli mít buď přímo ve vyučování nebo z pohodlí domova  zabezpečený online přístup ke vzdělávacím materiálům.

E-learningové vzdělávací materiály měly dvojí formu. Přímo samotnými pedagogy ZŠ byly tvořeny vlastní studijní opory (zejména v softwaru Smart Notebook, který je ve škole využíván v souvislosti s nově pořízenou interaktivní tabulí a který si zdarma mohli instalovat i žáci na své počítače doma, a pak také v softwaru MS Office). Další výukové materiály (tzv. i-učebnice) s tématy všeobecně vzdělávacích předmětů byly zakoupeny a integrovány  do  e-learningové podoby studia.

Žáci k materiálům získali přístup na internetu po zadání svého uživatelského jména a hesla. Po nalogování si žák mohl výukové materiály stahovat k sobě do počítače anebo je studovat přímo on-line. Vytvořené e-learnignové kurzy  obsahovaly základní prvky pro moderní správu studia - tzv. korespondenční úkoly (jinými slovy "odevzdání domácího úkolu" elektronickou formou), dále fóra (studenti mohli diskutovat o probírané látce a tuto látku eventuálně konzultovat se svým vyučujícím), testy (studenti mohli vyplňovat i elektronické testy, jejichž výhodou je rychlé vyhodnocení bez nutnosti konkrétního zásahu učitele).

Pro efektivní zpracování vlastních e-learningových kurzů byli učitelé průběžně proškolováni.

Projekt probíhal v letech 2007 - 2011.