ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Základní škola v Bohuslavicích se snaží držet krok s moderní dobou a zavádí  do výuky e-learning!

 

Přejít do sekce eLearning

V rámci realizovaného projektu dotovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost si škola stanovila cíl posílit konkurenceschopné prvky ve výuce a nabídnout studium, které bude dostatečně odpovídat a v předstihu reagovat na novodobé trendy ve vzdělávaní.

Zavedení e-learningové podpory studia znamená, že žáci budou moci mít buď přímo ve vyučování nebo z pohodlí domova  zabezpečený online přístup ke vzdělávacímmateriálům.

E-learningové vzdělávací materiály budou mít dvojí formu. Přímo samotnými pedagogy ZŠ budou tvořeny vlastní studijní opory (zejména v softwaru Smart Notebook, který je ve škole využíván v souvislosti s nově pořízenou interaktivní tabulí a který si zdarma mohou instalovat i žáci na své počítače doma, a pak také v softwaru MS Office). Další výukové materiály (tzv. i-učebnice) s tématy všeobecně vzdělávacích předmětů budou zakoupeny a integrovány  do  e-learningové podoby studia.

Žáci k materiálům získají přístup na internetu po zadání svého uživatelského jména a hesla. Po nalogování si žák bude moci výukové materiály stahovat k sobě do počítače anebo je studovat přímo on-line. Vytvořené e-learnignové kurzy budou obsahovat základní prvky pro moderní správu studia - tzv. korespondenční úkoly (jinými slovy "odevzdání domácího úkolu" elektronickou formou), dále fóra (studenti budou moci diskutovat o probírané látce a tuto látku eventuálně konzultovat se svým vyučujícím), testy (studenti mohou vyplňovat i elektronické testy, jejichž výhodou je rychlé vyhodnocení bez nutnosti konkrétního zásahu učitele).

Pro efektivní zpracování vlastních e-learningových kurzů jsou učitelé průběžně proškolováni.