ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

2020/2021

Prosíme, veškeré aktuální opatření sledujte přímo na stránkách MŠMT nebo MZ, děkujeme.

Vzhledem k mimořádnému opatření vlády a KHS jsou zaváděna plošná opatření v oblasti školství:

Povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2.stupně. Žáci i pedagogové nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (mimo výuku a třídu ano). Nově bude testování ve škole realizováno přesnými PCR testy (v úterý jednou za čtrnáct dnů). Manuál ve formě pdf rozkliknete: ZDE: instrukce pro rodice_.pdf  Více informací naleznete na webu MŠMT nebo MZ, případně v sekci:  Covid-19 info našeho webu. 

I. STUPEŇ ZŠ
• běžný provoz (od 17.5.2021 návrat všech žáků 1.stupně k prezenční výuce) 

Lichý týden: 10.-14.5.2021:
prezenční výuka: 1.A, 3.B, 4.A, 5.třída
distanční (online) výuka: 1.B, 2.třída, 3.A, 4.B

Sudý týden: 3.-7.5.2021:
prezenční výuka: 1.B, 2.třída, 3.A, 4.B
distanční (online) výuka: 1.A, 3.B, 4.A, 5.třída

Lichý týden: 26.-30.4.2021:
prezenční výuka: 1.A, 3.B, 4.A, 5.třída
distanční (online) výuka: 1.B, 2.třída, 3.A, 4.B

Sudý týden: 19.-23.4.2021:
prezenční výuka: 1.B, 2.třída, 3.A, 4.B
distanční (online) výuka: 1.A, 3.B, 4.A, 5.třída

Lichý týden: 12.-16.4.2021:
prezenční výuka: 1.A, 3.B, 4.A, 5.třída
distanční (online) výuka: 1.B, 2.třída, 3.A, 4.B

II. STUPEŇ ZŠ
• běžný provoz (od 24.5.2021 návrat všech žáků k prezenční výuce) 

Sudý týden: 17.-21.5.2021:
prezenční výuka: 8.třída, 9.třída 
distanční (online) výuka: 6.třída, 7.třída

Lichý týden: 10.-14.5.2021:
prezenční výuka: 6.třída, 7.třída 
distanční (online) výuka: 8.třída, 9.třída

8 tipů pro rodiče při distanční výuce.pdf


Průběh výuky v případě uzavření ZŠ z nařízení vlády/KHS

V případě uzavření ZŠ bude výuka probíhat vzdálenou formou. Tato forma bude využívat platformy, se kterými jsme pracovali při prvním uzavření škol v minulém školním roce.

Nástroje, které se budou využívat, jsou:

 • Školní e-mail pro komunikaci se žáky/rodiči
 • Platforma Google Classroom – kde budou vytvořeny jednotlivé předměty, budou zde vkládány učební materiály, úkoly, videa, …
 • Pro přímou výuku (videohovory) bude využívána platforma Hangouts (Google Meet)
 • Online procvičování formou různých nástrojů, především:
  1. Google Formuláře
  2. Portál umimeto.org
  3. Portál onlinecviceni.cz
  4. Portál skolasnadhledem.cz
  5. Portál https://abakuweb.azurewebsites.net/

V případě zavedení distanční výuky nyní žák povinnost se do této výuky zapojit. Jeho práce při této formě výuky může být klasifikována jako za běžných podmínek.

Nástroje zmíněné pro vzdálenou výuku budou v nějaké míře využívány i při prezenční formě výuky. Usnadní to případný přechod na distanční formu výuky.

2007-2011

Projekt e-Learning na ZŠ Bohuslavice probíhal v letech 2007 - 2011

V rámci realizovaného projektu dotovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost si škola stanovila cíl posílit konkurenceschopné prvky ve výuce a nabídnout studium, které bude dostatečně odpovídat a v předstihu reagovat na novodobé trendy ve vzdělávaní.

Zavedení e-learningové podpory studia znamenalo, že žáci měli mít buď přímo ve vyučování nebo z pohodlí domova  zabezpečený online přístup ke vzdělávacím materiálům.

E-learningové vzdělávací materiály měly dvojí formu. Přímo samotnými pedagogy ZŠ byly tvořeny vlastní studijní opory (zejména v softwaru Smart Notebook, který je ve škole využíván v souvislosti s nově pořízenou interaktivní tabulí a který si zdarma mohli instalovat i žáci na své počítače doma, a pak také v softwaru MS Office). Další výukové materiály (tzv. i-učebnice) s tématy všeobecně vzdělávacích předmětů byly zakoupeny a integrovány  do  e-learningové podoby studia.

Žáci k materiálům získali přístup na internetu po zadání svého uživatelského jména a hesla. Po nalogování si žák mohl výukové materiály stahovat k sobě do počítače anebo je studovat přímo on-line. Vytvořené e-learnignové kurzy  obsahovaly základní prvky pro moderní správu studia - tzv. korespondenční úkoly (jinými slovy "odevzdání domácího úkolu" elektronickou formou), dále fóra (studenti mohli diskutovat o probírané látce a tuto látku eventuálně konzultovat se svým vyučujícím), testy (studenti mohli vyplňovat i elektronické testy, jejichž výhodou je rychlé vyhodnocení bez nutnosti konkrétního zásahu učitele).

Pro efektivní zpracování vlastních e-learningových kurzů byli učitelé průběžně proškolováni.

Projekt probíhal v letech 2007 - 2011.