ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Vybudování a vybavení fyzikální a chemické laboratoře

Projekt je realizován v rámci MAS Hlučínsko z. s. – IROP – Kvalitní podmínky pro vzdělávání (výzva č. 68).

Cílem projektu je vybudování nové, moderní fyzikální a chemické laboratoře, která bude podporovat a umožňovat nové trendy ve výuce přírodních věd a moderní přístupy. Modernizace učebny pomůže zpestřit a oživit výuku, přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti školy, ale i ke zlepšení připravenosti žáků na další odborné vzdělávání. Součástí projektu je zajistit bezbariérový přístup pro imobilní žáky prostřednictvím schodolezu s mechanickým invalidním vozíkem a zajištění bezbariérového WC. Vedlejší aktivitou jsou úpravy venkovního prostředí a ozelenění okolí školy.

Dalším cílem projektu je využívání odborné laboratoře pro mimoškolní aktivity a navázání dlouhodobé spolupráce s partnerskými školami.