ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 008


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Mgr. Zdeňka Birtková     zdenka.birtkova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 1.A třídy
I. stupeň

Mgr. Pavla Riedlová       pavla.riedlova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 1.B třídy
I. stupeň

Mgr. Monika Valachová     monika.valachova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 2.třídy
I. stupeň

Mgr. Lenka Lasáková     lenka.lasakova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 3.třídy
I. stupeň

Mgr. Irena Václavková     irena.vaclavkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 4.třídy
I. stupeň, PŘÍRODOPIS

Mgr. Nikola Jarošová     nikola.jarosova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 5.třídy
I. stupeň, ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Karla Poštulková     karla.postulkova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 6.třídy, správkyně ICT
MATEMATIKA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Mgr. Dagmar Fojtíková     dagmar.fojtikova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 7.třídy
ČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS

Mgr. Šárka Kupková     sarka.kupkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 8.třídy
ANGLICKÝ JAZYK, ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Mgr. Andrea Kupková     andrea.kupkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 9.třídy, metodička prevence, výchovná poradkyně (tel.: 737024653)
MATEMATIKA, CHEMIE, ANGLICKÝ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 

Mgr. Martina Mimlichová     martina.mimlichova@zsbohuslavice.cz  
koordinátorka environmentální výchovy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, TĚLESNÁ VÝCHOVA, PŘÍRODOVĚDA, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Mgr. Marie Kotzurová     marie.kotzurova@zsbohuslavice.cz 
ANGLICKÝ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Bc. Tomáš Hromčík     tomas.hromcik@zsbohuslavice.cz 
MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Bc. Lenka Sonková     lenka.sonkova@zsbohuslavice.cz   
asistentka pedagoga 
NĚMECKÝ JAZYK

Bc. Miroslava Riedlová     miroslava.riedlova@zsbohuslavice.cz 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Mgr. Olga Stuchlá     olga.stuchla@zsbohuslavice.cz 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

P. Mgr. Vojtěch Janšta, Th.D.      rkf.bohuslavice@doo.cz / tel.:553659024
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Barbora Stuchlíková     barbora.stuchlikova@zsbohuslavice.cz 
asistentka pedagoga 

Mgr. Pavel Balcar     pavel.balcar@zsbohuslavice.cz 
zástupce ředitelky školy, (tel.: 553659008)
TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Mgr. Gabriela Prchalová     gabriela.prchalova@zsbohuslavice.cz      
ředitelka školy, (tel.:553659008)
HUDEBNÍ VÝCHOVA