ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Mgr. Monika Valachová     monika.valachova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 1.třídy (metodička prevence I.stupeň)    
I. stupeň

Mgr. Lenka Lasáková     lenka.lasakova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 2.A.třídy
I. stupeň

Mgr. Michaela Kristová    michaela.kristova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 2.B.třídy
I. stupeň

Mgr. Zdeňka Birtková     zdenka.birtkova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 3.A třídy
I. stupeň

Mgr. Pavla Riedlová       pavla.riedlova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 3.B třídy
I. stupeň

Mgr. Irena Václavková     irena.vaclavkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 4.třídy
I. stupeň, PŘÍRODOPIS

Mgr. Šárka Kupková      sarka.kupkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 5.třídy
ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS, VLASTIVĚDA, 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Mgr. Martina Radošovská   martina.radosovska@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 6.třídy (koordinátorka environmentální výchovy)
TĚLESNÁ VÝCHOVA, PŘÍRODOVĚDA, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Bc. Tomáš Hromčík     tomas.hromcik@zsbohuslavice.cz 
třídní učitel 7.třídy (správce ICT)

MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ  

Mgr. Karla Poštulková     karla.postulkova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 8.třídy
MATEMATIKA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Mgr. Andrea Kupková     andrea.kupkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 9.třídy, výchovná poradkyně (tel.: 737024653)
MATEMATIKA, CHEMIE, ANGLICKÝ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 

Mgr. Markéta Stošková      marketa.stoskova@zsbohuslavice.cz   
ČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, (metodička prevence II.stupeň)    

Mgr. Marie Kotzurová     marie.kotzurova@zsbohuslavice.cz 
ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Mgr. Jana Slaná      jana.slana@zsbohuslavice.cz 
ANGLICKÝ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Bc. Lenka Sonková     lenka.sonkova@zsbohuslavice.cz   
NĚMECKÝ JAZYK

Mgr. Helena Dolanská      helena.dolanska@zsbohuslavice.cz 
ASISTENTKA PEDAGOGA

Mgr. Olga Stuchlá     olga.stuchla@zsbohuslavice.cz 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

P. Mgr. Vojtěch Janšta, Th.D.      rkf.bohuslavice@doo.cz / tel.:553659024
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Kartin Herudková    druzina@zsbohuslavice.cz 
družina oddělení 1. (tel.: 730897935) 

Barbora Stuchlíková     barbora.stuchlikova@zsbohuslavice.cz 
družina oddělení 2., asistentka pedagoga  (tel.: 731954147)

Mgr. Pavel Balcar     pavel.balcar@zsbohuslavice.cz 
zástupce ředitelky školy
TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Mgr. Gabriela Prchalová     gabriela.prchalova@zsbohuslavice.cz      
ředitelka školy
HUDEBNÍ VÝCHOVA