Horní menu

ZŠ a MŠ Bohuslavice, okres Opava

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice je moderní vesnická škola umístěná v centru obce. Předností školy je jednak její vhodné umístění a také bezpečné rodinné prostředí, které zajišťují učitelé i ostatní zaměstnanci svým profesionálním přístupem. Uvědomujeme si, že škola, hned vedle rodiny, tvoří důležitou součást péče, jak v oblasti vzdělávací, tak v oblasti výchovné. Věříme, že dobrá komunikace mezi učiteli, žáky i rodiči stojí na vzájemném porozumění a důvěře. Pracujeme s každým žákem individuálně a podporujeme žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracujeme podle nově zpracovaného Školního vzdělávacího programu „Škola – základ života“.

Zobrazit více

IMG
IMG
IMG
IMG