ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 25.5.2020

Vážení rodiče,
dle vyjádření MŠMT v dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je možné zařadit do výuky žáky 1. stupně i po termínu 25. 5. 2020. Počet 15 žáků ve skupině je nutné dodržet. Skupiny jsou již rozděleny, proto budou žáci, kteří zahájí docházku do výuky po 25. 5., zařazeni do stávajících skupin s menším počtem žáků. Tzn. např. žák 2. třídy může být zařazen do skupiny žáků 5. třídy apod.- až po naplnění skupiny do 15 žáků. Podmínkou prvního vstupu do školy je dodání čestného prohlášení. On – line výuka bude nadále probíhat pro všechny žáky, kteří do školy nebudou docházet.


Znovuotevření školy od 25.5.2020 se vztahuje pouze na tyto třídy: 1.tř., 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.tř., 5.tř. a (9.tř. od 11.5.2020). Účast žáků ve  výuce ve škole je dobrovolná. Prosíme, všechny rodiče žáků těchto tříd, aby si prostudovali přiložené dokumenty. Žáci mohou do školy nastoupit pouze, když budou dodržovat bezpečnostní pokyny pro provoz školy a doloží patřičné dokumenty.

Doplňující informace k znovuotevření školy jsou žákům zaslány přes školní e-mail. Zájem o dobrovolnou docházku byl zjišťován pomocí online dotazníku, který můžete nově aktualizovat. Prosíme, aby dotazník vyplnili všichni rodiče, jenž mají děti ve výše uvedených třídách. Uzavírka dotazníků je v neděli 10.5.2020, a pro 9.třídu do 7.5.2020 . Děkujeme za spolupráci. 

BEZPEČNOSTNÍ a HYGIENICKÉ POKYNY pro provoz ZŠ - čestné prohlášení.pdf

Metodika k provozu škol - ochrana zdraví (MŠMT).pdf


 Informace k odevzdávání čestných prohlášení

Žáci jsou povinni před nástupem do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Toto čestné prohlášení lze zaslat elektronicky (scan s podpisem). V této formě zasílejte, prosím, pouze třídním učitelům v týdnu od 18. 5. – 22. 5., v případě předání osobně - prostřednictvím žáků - v den nástupu do školy dne 25. 5.

Pokud žák nebude mít čestné prohlášení, nemůže vstoupit do školy a být zařazen do výuky.

Aktuální rozvrh hodin pro výuku žáků 1.-5.třídy v období od 25.5. do 26.6.2020 naleznete: ZDE


Tělocvična školy, včetně šaten školy, zůstává do odvolání uzavřena (pro žáky i veřejnost).

Venkovní hřiště, při dodržení všech bezpečnostních a hygienických nařízení vládou, se otevírá žákům i veřejnosti.

Způsob rezervace je platný jako před uzavřením venkovního hřiště. Děkujeme  za pochopení.


Prosím rodiče žáků, kteří budou mít zájem o stravu ve školní jídelně do konce školního roku, způsob stravy bude upřesněn (balíček nebo oběd), ať se nahlásí v době 19.5. - 21.5. na tel. čísle 553 659 206.

Milé maminky,
 
každý rok připravujeme s dětmi vystoupení ke Dni matek. Letos nám to mimořádná situace neumožňuje, proto Vám alespoň touto formou přejeme k Vašemu svátku jménem našich dětí jen to nejlepší!
Autorkou básničky i kresby je Eva Ilková, žákyně 8. třídy.
Vážení rodiče,
žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy je možné vyzvednout a potvrdit u ekonomky školy a to v pondělí a ve středu vždy od 6:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Děkuji, že dodržujete tuto doporučenou dobu! Případné dotazy, prosím, směřujte na e-mail: sekretariat.ekonomka@zsbohuslavice.cz.
 
Děkuji a přeji pěkný den B.Kubíková
 

Pandemie COVID-19 (Koronavirus)

 ALTERNATIVNÍ VÝUKA: 

Vážení rodiče, žáci,

výuka bude v dalších dnech probíhat distanční formou s využitím aplikace Google Classroom a dalších studijních nástrojů výuky.

Vyučující budou prostřednictvím této aplikace žákům zasílat výukové materiály a vést tímto způsobem výuku, popř. využijí jiné možnosti a nástroje učení. Zároveň budou využívány další aplikace k procvičování a upevňování učiva. Podrobnější pokyny k přístupu a využívání aplikací budou žákům zasílány průběžně v informačních emailech.
Učitelé budou žákům i rodičům k dispozici denně od 8:00 do 12:30, prosíme o komunikaci pouze prostřednictvím e-mailu, Školy OnLine, Google Classroom (ne telefonicky). Děkujeme za pochopení.


TIPY NA ZÁBAVU DĚTÍ - ONLINE - pdf. soubor otevřete: ZDE
KORONAVIRUS: odpovědi pro malé školáky - pdf. soubor otevřete: ZDE
KORONAVIRUS ANEB PSYCHICKÁ HYGIENA - pdf. soubor otevřete: ZDE

TÝDEN 16.3.-20.3.2020 

- navázání komunikace školy a žáků skrze aplikaci Google Classroom (žáci, ve spolupráci s rodiči si prostudují práci v Google Clasroom – zaslaná instruktážního videa apod. Žáci se naučí v tomto prostředí pracovat. Tento týden je testovací, zkoušíme, jak bude reálně fungovat spolupráce školy a žáků)

- učitelé jsou online k dispozici od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 12:30 (k dispozici je e-mailová komunikace, chat v rámci aplikace apod. Učitelé nejsou k dispozici telefonicky - pokud tento krok sami neiniciují)

zadávání práce, a úkolů žákům bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 12:30 (žáci i učitelé jsou na zadání upozorněni prostřednictvím žákovských mailů).

- v rámci distanční výuky upřednostníme předměty jako ČJ, M, AJ, ostatní předměty jako CH, F, PŘ, PRV, D, VL , Z, NJ, IAKT budou zastoupeny rovněž, ovšem v menší míře. Výchovné předměty jako HV, TV, ČASP, VKO, VKZ, VV apod. v aplikaci zastoupeny nebudou. 

                                                                                                        Vedení školy 


ŠKOLNÍ JÍDELNA: Z důvodu mimořádného opatření vlády a vyjádření Krajské hygienické stanice pro Moravskoslezský kraj v Ostravě nebude ode dne 24.3.2020 školní jídelna vyvařovat obědy pro  cizí strávníky to až do odvolání. Rovněž jsou pro veřejnost uzavřena všechna sportoviště školy (tělocvična i hřiště). 


16. březen 2020 pondělí: ČR V KARANTÉNĚ - po dobu od 16. března do 24. března (do 6:00) tak platí, že je zákaz volného pohybu po celém území ČR s vyjmenovanými výjimkami. Mezi ně patří například: cesta do zaměstnání nebo nutná cesta za rodinnou, návštěva lékaře či obstarání základních životních potřeb.

11. březen 2020 středa:
Uzavření mateřské školy
Obec Bohuslavice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Bohuslavice sděluje rodičům dětí mateřské školy, že od pondělí 16.3.2020 budou oddělení  MŠ v Bohuslavicích i v Závadě uzavřena. Přerušení provozu mateřské školy platí do odvolání.

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

10. březen 2020 úterý: z důvodu vydání prohlášení vlády dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 pro všechny žáky uzavírá škola až do odvolání. Přerušen je také provoz družiny a všechny školní kroužky. Žáci mají automaticky odhlášen oběd na tento týden. Provoz bude zatím nepřerušen. Sledujte, prosím, email a web školy, kde dle vývoje situace zveřejníme informaci o termínu otevření školy.
  
 (Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní a střední školy a zavřené budou i univerzity. Zatím není jasné, na jak dlouho. V úterý dopoledne o tom na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu informoval premiér Andrej Babiš)
 

6. březen 2020 pátek: Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

7.3.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ (pro otevření PDF. rozkliknětě aktivní odkaz): ZDE 

INFORMACE O KORONAVIRU (pro otevření PDF. rozkliknětě aktivní odkaz): ZDE

Vážení rodiče,
žáci a učitelé ZŠ Bohuslavice ve spolupráci s Klubem rodičů Vás srdečně zvou na „Vánoční jarmark ve škole“ a celorepublikovou akci „Česko zpívá koledy“.

Akce se uskuteční dne 11. 12. 2019 v prostorách školy a na školním dvoře.

Program:
16:00 – zahájení v tělocvičně krátkým kulturním programem
16:30 – prodej ve třídách, vánoční dílny pro děti
18:00 – Česko zpívá koledy, balónky s dopisy Ježíškovi

Po celou dobu bude zajištěno občerstvení ve školní jídelně.

Přijďte podpořit své děti a navodit krásnou předvánoční atmosféru.

 

Školní jídelna nabízí pracovní místo pomocné síly v kuchyni na příležitostné zástupy za nemocenskou. Další informaci u vedoucí školní jídelny p. Šárky Miketové.

INFROMACE PRO RODIČE:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY: 

Třídní schůzky pro 1.třídu se uskuteční ve středu 9. října v 16 hodin.  

Třídní schůzky pro rodiče žáků ostatních tříd spojené s prohlídkou školy proběhnou 20. listopadu 2019.  


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY:

V letošním roce je nutné uskutečnit volby do školské rady. Volby proběhnou tentokrát elektronicky. E-mailem všem rodičům byl zaslán formulář k navržení případných nových členů ŠR. Prosíme o vyplnění a odeslání formuláře do středy 25. 9. 2019. Po kompletaci všech navržených uchazečů proběhne druhé kolo, kde už budete volit jen z navržených zástupců z prvního kola. Uzávěrka 2. kola bude 2. 10. 2019. Volba je anonymní!

VÝSLEDKY VOLEB DO NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ZA UČITELE A RODIČE NALEZNETE: ZDE (klikněte) 


Další informace ohledně složení pedagogického sboru, rozdělení funkcí a třídnictví najdete na našich webových stránkách. Podrobnější informace o organizaci akcí a šk. roku Vám budou zaslány prostřednictvím třídních učitelů.

V průběhu školního roku proběhne několik tradičních akcí. Srdečně Vás k nám do školy zveme a těšíme se na Vaši účast.

Přeji klidný a úspěšný školní rok a těším se na spolupráci.  Mgr. Gabriela Prchalová

 Zprávičky ze školy: ČERVEN

INFORMACE BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM A RODIČŮM: pdf. ke stažení: ZDE

 Zprávičky ze školy: KVĚTEN

FOTOGALERIE DNE MATEK: klikněte ZDE 

Děkujeme moc Evě Ilkové a Unásdoma studio za krásné fotografie.

 Zprávičky ze školy: DUBEN

 Zprávičky ze školy: BŘEZEN

 Zprávičky ze školy: ÚNOR

Byli jsme úspěšně registrováni do soutěže: "Srdce s láskou darované", dejte nám prosím svůj hlas zde:

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

Děkují žáci 7. třídy

Safer Internet Day Den bezpečnějšího internetu (SID) je každoroční celosvětová akce, která se koná v úterý 5. února 2019, aby pomohla podpořit lepší internet. Letošní téma "Společně pro lepší internet" vyzývá jednotlivce, aby vytvořili lepší internet tím, že podpoří kritické dovednosti. Tyto dovednosti nazýváme 4Rs: Respekt, odpovědnost, rozum a odolnost.
Naše škola podpoří tuto akci ve dnech 4.2 - 6.2 2019.

 Zprávičky ze školy: LEDEN

 11.1.2019: Florbal hoši 8.-9.třída (5.místo)

 zprávičky ze školy: PROSINEC 

 13.12.2018: Návštěva v Domově seniorů Hlučín - Vánoční vystoupení

 13.12.2018: Bridge Builder Game - Stavební škola

Související obrázek

 11.12.2018: Florbal 6.-7.třída (4.místo)

 5.12.2018: Mikuláš ve škole

  zprávičky ze školy: LISTOPAD

 19.11.2018: Pečení perníčků

 13.11.2019: Mistrovství HLUČÍNSKA ve florbale 6.-9.třída

 9.11.2019: Světluškový večer 9.třída

 6.11.2019 Halový fotbal 6.-7.třída

 3.11.2019: Šípkový podzim ZOO Ostrava

 31.10.2018: Halloween ve škole

 26.10.2018: Beseda ke 100.výročí republiky

 25.10.2018: Vaříme zdravě ČASP 9.třída

 19.10.2018: Den stromů - projekt

 17.10.2018: Vaříme zdravě ČASP 5.třída

 15.10.2018: Záložka do knihy - projekt

 5.10.2018: Fotbalový turnaj 6.-9.třída: 2.místo / nejlepší střelec turnaje J.Halfar

 21.9.2018: Projekt - Proměny roku: PODZIM

 17.9.2018: Návštěva ÚP, 9.třída

 17.9.2018: Vycházka 2.třída

 1.9.2018: Kreslířská soutěž: Namaluj svůj svět

Vážení rodiče, nově byla zřízena telefonní linka přímo do sborovny základní školy. Potřebujete-li omluvit své děti z výuky, či řešit jiné záležitosti přímo s vyučujícím, či třídním učitelem, můžete využít této linky.

Telefonní číslo je:  553 038 813

Vážení rodiče,

z  důvodu zajištění bezpečnosti dětí Vás žádáme, abyste nevjížděli na školní dvůr osobními automobily. Vjezd je povolen pouze zaměstnancům a zásobování.

Děkuji za pochopení Mgr. Gabriela Prchalová

Informace vedoucí školní jídelny

V případě, že odebíráte obědy v jídlonosičích, prosím, označte je JMÉNEM a PŘÍJMENÍM žáka, TŘÍDOU a POČTEM OBĚDŮ (v případě, že je jídlonosič označen více jmény). Děkuji

Š. Miketová, vedoucí školní jídelny

Žákovské účty

Veškeré aktuální informace ohledně školních akcí a dění ve škole budou zasílány výhradně prostřednictvím emailových účtů žáků. Prosíme rodiče, o průběžnou kontrolu žákovských účtů. Děkujeme. 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně nových žákovských emailových účtu, neváhejte kontaktovat správkyni ICT paní učitelku Mgr. Karlu Poštulkovou ( karla.postulkova@zsbohuslavice.cz )