ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Vážení rodiče,
žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy je možné vyzvednout a potvrdit u ekonomky školy a to v pondělí a ve středu vždy od 6:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Děkuji, že dodržujete tuto doporučenou dobu! Případné dotazy, prosím, směřujte na e-mail: sekretariat.ekonomka@zsbohuslavice.cz.
 
Děkuji a přeji pěkný den B.Kubíková
 

Pandemie COVID-19 (Koronavirus)

 ALTERNATIVNÍ VÝUKA: 

Vážení rodiče, žáci,

výuka bude v dalších dnech probíhat distanční formou s využitím aplikace Google Classroom a dalších studijních nástrojů výuky.

Vyučující budou prostřednictvím této aplikace žákům zasílat výukové materiály a vést tímto způsobem výuku, popř. využijí jiné možnosti a nástroje učení. Zároveň budou využívány další aplikace k procvičování a upevňování učiva. Podrobnější pokyny k přístupu a využívání aplikací budou žákům zasílány průběžně v informačních emailech.
Učitelé budou žákům i rodičům k dispozici denně od 8:00 do 12:30, prosíme o komunikaci pouze prostřednictvím e-mailu, Školy OnLine, Google Classroom (ne telefonicky). Děkujeme za pochopení.


TIPY NA ZÁBAVU DĚTÍ - ONLINE - pdf. soubor otevřete: ZDE
KORONAVIRUS: odpovědi pro malé školáky - pdf. soubor otevřete: ZDE
KORONAVIRUS ANEB PSYCHICKÁ HYGIENA - pdf. soubor otevřete: ZDE

TÝDEN 16.3.-20.3.2020 

- navázání komunikace školy a žáků skrze aplikaci Google Classroom (žáci, ve spolupráci s rodiči si prostudují práci v Google Clasroom – zaslaná instruktážního videa apod. Žáci se naučí v tomto prostředí pracovat. Tento týden je testovací, zkoušíme, jak bude reálně fungovat spolupráce školy a žáků)

- učitelé jsou online k dispozici od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 12:30 (k dispozici je e-mailová komunikace, chat v rámci aplikace apod. Učitelé nejsou k dispozici telefonicky - pokud tento krok sami neiniciují)

zadávání práce, a úkolů žákům bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 12:30 (žáci i učitelé jsou na zadání upozorněni prostřednictvím žákovských mailů).

- v rámci distanční výuky upřednostníme předměty jako ČJ, M, AJ, ostatní předměty jako CH, F, PŘ, PRV, D, VL , Z, NJ, IAKT budou zastoupeny rovněž, ovšem v menší míře. Výchovné předměty jako HV, TV, ČASP, VKO, VKZ, VV apod. v aplikaci zastoupeny nebudou. 

                                                                                                        Vedení školy 


ŠKOLNÍ JÍDELNA: Z důvodu mimořádného opatření vlády a vyjádření Krajské hygienické stanice pro Moravskoslezský kraj v Ostravě nebude ode dne 24.3.2020 školní jídelna vyvařovat obědy pro  cizí strávníky to až do odvolání. Rovněž jsou pro veřejnost uzavřena všechna sportoviště školy (tělocvična i hřiště). 


16. březen 2020 pondělí: ČR V KARANTÉNĚ - po dobu od 16. března do 24. března (do 6:00) tak platí, že je zákaz volného pohybu po celém území ČR s vyjmenovanými výjimkami. Mezi ně patří například: cesta do zaměstnání nebo nutná cesta za rodinnou, návštěva lékaře či obstarání základních životních potřeb.

11. březen 2020 středa:
Uzavření mateřské školy
Obec Bohuslavice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Bohuslavice sděluje rodičům dětí mateřské školy, že od pondělí 16.3.2020 budou oddělení  MŠ v Bohuslavicích i v Závadě uzavřena. Přerušení provozu mateřské školy platí do odvolání.

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

10. březen 2020 úterý: z důvodu vydání prohlášení vlády dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 pro všechny žáky uzavírá škola až do odvolání. Přerušen je také provoz družiny a všechny školní kroužky. Žáci mají automaticky odhlášen oběd na tento týden. Provoz bude zatím nepřerušen. Sledujte, prosím, email a web školy, kde dle vývoje situace zveřejníme informaci o termínu otevření školy.
  
 (Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní a střední školy a zavřené budou i univerzity. Zatím není jasné, na jak dlouho. V úterý dopoledne o tom na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu informoval premiér Andrej Babiš)
 

6. březen 2020 pátek: Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

7.3.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ (pro otevření PDF. rozkliknětě aktivní odkaz): ZDE 

INFORMACE O KORONAVIRU (pro otevření PDF. rozkliknětě aktivní odkaz): ZDE

Informace k zápisu do 1. třídy

Vzhledem k současné situaci proběhne zápis do 1. třídy v plánovaném termínu v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí. Termín zápisu je plánován na 1. 4. 2020. Žádosti a vyplněné dotazníky, popř. žádosti o odklad odevzdají zákonní zástupci v kanceláři ekonomky školy od 6:00 – 15:30. Pokud nemají zákonní zástupci možnost osobně, je možné je zaslat poštou v týdnu od 1. 4. do 3. 4. 2020. Pokud požadujete odklad školní docházky, doručte, prosím, do školy žádost o odklad doplněnou o vyjádření PPP a pediatra. V případě, že nemáte ještě zprávu PPP, doručte pouze žádost bez těchto příloh a budete vyzváni k dodatečnému dodání.

Děkuji za spolupráci Mgr. Gabriela Prchalová, ředitelka školy

Hezký dobrý den všem, 

 
v rámci aktivity Podpora znalostních kapacit  - workshopy s rodiči (dle Postupů MAP II) pořádáme dne 24. 3. v Kulturním domě v Hlučíně workshop "Agrese je OK" (pozn.: stejná akce proběhne o týden dříve také pro Hlučínsko - západ v Kravařích).
Kapacita je omezená na 15 účastníků (dané lektorem), na akci je tak nutné se přihlásit prostřednictvím e-mailu /viz leták/.
 
Workshop je otevřen všem rodičům, účastnit se mohou samozřejmě i pedagogové ze škol. 
 
 
Hana Paverová, MAP pro Hlučínsko
 
PDF ke stažení: ZDE
  
  
 

 

ÚNOR: zprávičky ze školy

Vážení rodiče,
žáci a učitelé ZŠ Bohuslavice ve spolupráci s Klubem rodičů Vás srdečně zvou na „Vánoční jarmark ve škole“ a celorepublikovou akci „Česko zpívá koledy“.

Akce se uskuteční dne 11. 12. 2019 v prostorách školy a na školním dvoře.

Program:
16:00 – zahájení v tělocvičně krátkým kulturním programem
16:30 – prodej ve třídách, vánoční dílny pro děti
18:00 – Česko zpívá koledy, balónky s dopisy Ježíškovi

Po celou dobu bude zajištěno občerstvení ve školní jídelně.

Přijďte podpořit své děti a navodit krásnou předvánoční atmosféru.

 

Školní jídelna nabízí pracovní místo pomocné síly v kuchyni na příležitostné zástupy za nemocenskou. Další informaci u vedoucí školní jídelny p. Šárky Miketové.

INFROMACE PRO RODIČE:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY: 

Třídní schůzky pro 1.třídu se uskuteční ve středu 9. října v 16 hodin.  

Třídní schůzky pro rodiče žáků ostatních tříd spojené s prohlídkou školy proběhnou 20. listopadu 2019.  


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY:

V letošním roce je nutné uskutečnit volby do školské rady. Volby proběhnou tentokrát elektronicky. E-mailem všem rodičům byl zaslán formulář k navržení případných nových členů ŠR. Prosíme o vyplnění a odeslání formuláře do středy 25. 9. 2019. Po kompletaci všech navržených uchazečů proběhne druhé kolo, kde už budete volit jen z navržených zástupců z prvního kola. Uzávěrka 2. kola bude 2. 10. 2019. Volba je anonymní!

VÝSLEDKY VOLEB DO NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ZA UČITELE A RODIČE NALEZNETE: ZDE (klikněte) 


Další informace ohledně složení pedagogického sboru, rozdělení funkcí a třídnictví najdete na našich webových stránkách. Podrobnější informace o organizaci akcí a šk. roku Vám budou zaslány prostřednictvím třídních učitelů.

V průběhu školního roku proběhne několik tradičních akcí. Srdečně Vás k nám do školy zveme a těšíme se na Vaši účast.

Přeji klidný a úspěšný školní rok a těším se na spolupráci.  Mgr. Gabriela Prchalová

 Zprávičky ze školy: ČERVEN

INFORMACE BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM A RODIČŮM: pdf. ke stažení: ZDE

 Zprávičky ze školy: KVĚTEN

FOTOGALERIE DNE MATEK: klikněte ZDE 

Děkujeme moc Evě Ilkové a Unásdoma studio za krásné fotografie.

 Zprávičky ze školy: DUBEN

 Zprávičky ze školy: BŘEZEN

 Zprávičky ze školy: ÚNOR

Byli jsme úspěšně registrováni do soutěže: "Srdce s láskou darované", dejte nám prosím svůj hlas zde:

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

Děkují žáci 7. třídy

Safer Internet Day Den bezpečnějšího internetu (SID) je každoroční celosvětová akce, která se koná v úterý 5. února 2019, aby pomohla podpořit lepší internet. Letošní téma "Společně pro lepší internet" vyzývá jednotlivce, aby vytvořili lepší internet tím, že podpoří kritické dovednosti. Tyto dovednosti nazýváme 4Rs: Respekt, odpovědnost, rozum a odolnost.
Naše škola podpoří tuto akci ve dnech 4.2 - 6.2 2019.

 Zprávičky ze školy: LEDEN

 11.1.2019: Florbal hoši 8.-9.třída (5.místo)

 zprávičky ze školy: PROSINEC 

 13.12.2018: Návštěva v Domově seniorů Hlučín - Vánoční vystoupení

 13.12.2018: Bridge Builder Game - Stavební škola

Související obrázek

 11.12.2018: Florbal 6.-7.třída (4.místo)

 5.12.2018: Mikuláš ve škole

  zprávičky ze školy: LISTOPAD

 19.11.2018: Pečení perníčků

 13.11.2019: Mistrovství HLUČÍNSKA ve florbale 6.-9.třída

 9.11.2019: Světluškový večer 9.třída

 6.11.2019 Halový fotbal 6.-7.třída

 3.11.2019: Šípkový podzim ZOO Ostrava

 31.10.2018: Halloween ve škole

 26.10.2018: Beseda ke 100.výročí republiky

 25.10.2018: Vaříme zdravě ČASP 9.třída

 19.10.2018: Den stromů - projekt

 17.10.2018: Vaříme zdravě ČASP 5.třída

 15.10.2018: Záložka do knihy - projekt

 5.10.2018: Fotbalový turnaj 6.-9.třída: 2.místo / nejlepší střelec turnaje J.Halfar

 21.9.2018: Projekt - Proměny roku: PODZIM

 17.9.2018: Návštěva ÚP, 9.třída

 17.9.2018: Vycházka 2.třída

 1.9.2018: Kreslířská soutěž: Namaluj svůj svět

Vážení rodiče, nově byla zřízena telefonní linka přímo do sborovny základní školy. Potřebujete-li omluvit své děti z výuky, či řešit jiné záležitosti přímo s vyučujícím, či třídním učitelem, můžete využít této linky.

Telefonní číslo je:  553 038 813

Vážení rodiče,

z  důvodu zajištění bezpečnosti dětí Vás žádáme, abyste nevjížděli na školní dvůr osobními automobily. Vjezd je povolen pouze zaměstnancům a zásobování.

Děkuji za pochopení Mgr. Gabriela Prchalová

Informace vedoucí školní jídelny

V případě, že odebíráte obědy v jídlonosičích, prosím, označte je JMÉNEM a PŘÍJMENÍM žáka, TŘÍDOU a POČTEM OBĚDŮ (v případě, že je jídlonosič označen více jmény). Děkuji

Š. Miketová, vedoucí školní jídelny

Žákovské účty

Veškeré aktuální informace ohledně školních akcí a dění ve škole budou zasílány výhradně prostřednictvím emailových účtů žáků. Prosíme rodiče, o průběžnou kontrolu žákovských účtů. Děkujeme. 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně nových žákovských emailových účtu, neváhejte kontaktovat správkyni ICT paní učitelku Mgr. Karlu Poštulkovou ( karla.postulkova@zsbohuslavice.cz )