Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Klub rodičů > 2015/2016

2015/2016

Seznam připravovaných akcí:

 • Světluškový večer – říjen
 • Česko zpívá koledy – prosinec (ve spolupráci se ZŠ Bohuslavice)
 • Mikuláš ve škole – prosinec
 • Maškarní ples ZŠ – leden
 • Ples rodičů – leden
 • Den dětí – červen

V minulých letech jsme finančně či jinak podpořili:

 • Mikuláše ve škole – nákup surovin na pečení lineckého, nákup sladkostí do balíčků k Mikuláši
 • Finanční příspěvek na nákup knih pro prvňáčky u příležitosti pasování prvňáčků
 • Finanční příspěvek deváťákům na konci školního roku (poukaz na nákup pizzy)
 • Finanční příspěvek všem třídám na školní výlet
 • Finanční příspěvek na vstupné do Planetária, či jiné akce
 • Den dětí
 • Dárek dětem k příležitosti pasování budoucích prvňáčků

Výše příspěvku

Na první letošní schůzce Klubu rodičů při ZŠ jsme hlasovali o výši příspěvku do klubu rodičů. Velkou převahou byl schválen příspěvek ve výši 200,- Kč na celý školní rok. Příspěvek na 1. pololetí 100,- Kč budeme vybírat do konce října 2015, příspěvek na 2. pololetí 100,-Kč pak do konce února 2016. Příspěvek se pak bude vybírat u třídního učitele v hotovosti, který poté vybrané peníze předá Klubu rodičů při ZŠ Bohuslavice. Vyúčtování bude k nahlédnutí po každé akci na webových stránkách školy či u předsedkyně Klubu rodičů.

Upozornění

Upozorňujeme tímto všechny rodiče, že pokud své dítě pošlou samotné na některou z akcí pořádaných Klubem rodičů, nesou si za ně zodpovědnost sami.

Za klub rodičů Kateřina Vitásková

Dětský den a pasování prvňáčků

Leták ke stažení

Seznamovací ples pro rodiče

Leták ke stažení

Světluškový večer

Krátké shrnutí Světluškového večera, který proběhl 27.10.2015. Všem zůčastněným děkujeme za účast, která byl opravdu hojná. Rozdali jsme přibližně 80 odměn za soutěže, které si pro děti připravili žáci 6.,7.,8. a 9.ročníku. Za to jim patří také velké díky, protože se toho zhostili se „vší parádou“. Věřím že všechny děti i rodiče byli spokojení a budeme se těšit na další akci. Zisk z toho odpoledne činí cca 2800,- Kč a použijeme ho na občerstvení každoroční akce „Česko zpívá koledy“ a také na Mikulášské odměny pro děti. Děkuji všem maminkám i ostatním, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli.

Za klub rodičů Kateřina Vitásková

Leták ke stažení