Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Klub rodičů > 2016/2017

2016/2017

Vážení rodiče,

ráda bych pár větami zhodnotila minulý loňský rok a ten letošní, který je před námi a já se na něj velice těším.

Nejdříve tedy začnu loňským rokem 2015/2016. Byl to můj první rok v roli předsedkyně klubu rodičů při ZŠ Bohuslavice a musím po pravdě říct, že jsem se toho obávala. Naštěstí mám kolem sebe úžasnou skupinu lidí, kteří při akcích jakkoliv pomáhají a snažíme si vyjít všichni vstříc.

Jsem velice spokojená s loňským rokem, kdy jsme díky příspěvkům rodičů a hlavně návštěvnosti akcí školy, mohli vydělat moc hezké penízky, které dále můžeme rozdělovat dle potřeb žáků a školy.

V loňském roce jsme financovali, či jinak podpořili tyto akce

 • Mikuláš ve škole – balíčky pro žáky
 • Česko zpívá koledy – svařák, čaj a sladkosti pro všechny zpěváky a příznivce této krásné akce, do které se naše škola zapojila
 • Finanční příspěvek na maškarní ples pro tři nejpočetnější třídy – příspěvek na výlet
 • Pasování prvňáčků – zakoupení knih pro naše nejmenší žáky
 • Dárkové poukázky z knihkupectví k vysvědčení
 • Příspěvek na pizzu pro deváťáky u příležitosti rozdání posledního vysvědčení a rozloučení se školou a pedagogickým sborem
 • dále je to pak řada akcí typu divadlo a kino a vstupy na různé programy, většinou spojené i s dopravou na akci

Dále jsem velice ráda, že se nám podařilo připravit pro všechny děti a jejich rodiče či ostatní kamarády i ostatní úžasné akce v podobě Světluškového večera, maškarního plesu pro děti, plesu pro rodiče, který jsme s MŠ Bohuslavice pořádali poprvé a myslím si, že měl veliký úspěch, a určitě nezapomenutelný byl i Den dětí, kdy si všichni užili vystoupení šermířů a diskotéky Honzy Gavelčíka.

A co nás čeká tento školní rok 2016/2016?

 • Světluškový večer – říjen
 • Česko zpívá koledy – prosinec (ve spolupráci se ZŠ Bohuslavice)
 • Mikuláš ve škole – prosinec
 • Maškarní ples pro děti - únor
 • Ples pro rodiče – leden
 • Den dětí – červen

Mimo jiné jsme byli paní ředitelkou požádáni, abychom přispěli částkou na zařízení družiny pro starší děti. Tuto místnost budou moci využívat i děti, které do družiny nechodí – například v rámci výkuky čtení atd. Byl by to takový čternářský koutek a oáza odpočinku (zde bychom zainvestovali cca 20 000 Kč).

Dále by začátkem roku mělo proběhnout „sprejování“ ve škole, což je podle mě super akce pro všechny, kteří se budou chtít vyřádit na školní stěně.

Na školní zahradu k altánku bychom také chtěli pořídit kuželky, ať tady najdou své i starší děti (pořizovací cena cca 6 tisíc Kč).

O všech těchto akcích stále jednáme a budeme rádi, pokud budete mít nějaký nápad či vizi, jak dále penízky investovat do „našich“ dětí.

Příspěvek

Na letošní rok budeme opět vybírat příspěvek, tak jako loni. Jen se nám trošku neprakticky pracovalo se 100 korunou v jednom pololetí a 100 korunou ve druhém pololetí. Většina rodičů posílala stejně 200 Kč najednou, proto jsme se rozhodli vybrat rovnou celou částku, tedy 200 Kč na celý školní rok. V termínu od 10.10.2016 do 25.10.2016 ať děti donesou 200 Kč svému třídnímu učiteli. Ten všechny peníze vybere a předá ekonomce – paní Buhlové. Dle potřeby pak bude tyto peníze Klub rodičů čerpat. Ve spodní části pak naleznete ve zkratce příjmy a výdaje za loňský rok, abyste věděli, jak hospodaříme.

Poděkování

Dovolte, abych tímto způsobem poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli a pomáhají Klubu rodičů, protože bez jejich pomoci a obětavosti bychom nemohli připravovat tak krásné akce pro děti. Jmenovitě všem „věrným maminkám a tatínkům“ z Klubu rodičů při ZŠ Bohuslavice a také Lucii Newrzelové, Lence Pachulové a všem ostatním učitelkám z mateřské školy, Katce Bachroníkové, Evě Miketové, Peťovi Kubíkovi za jeho pomoc při akcích, kde je potřeba hasičský dozor a v neposlední řadě také učitelskému sboru a paní ředitelce, se kterou vždy vše prodiskutujeme a radíme se, co by bylo pro žáky potřeba. Omlouvám se všem, které jsem zde dále nejmenovala, ale bylo by to ještě na další stránku.

Upozornění

Upozorňujeme tímto všechny rodiče, že pokud pošlou své dítě samotné na některou z akcí pořádaných Klubem rodičů, nesou si za ně zodpovědnost sami.

Za klub rodičů při ZŠ Bohuslavice

Kateřina Vitásková

Dokumenty a letáky ke stažení