Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Výuka > Distanční výuka

Distanční výuka

Prosíme, veškeré aktuální opatření sledujte přímo na stránkách MŠMT nebo MZ, děkujeme.

Průběh výuky v případě uzavření ZŠ z nařízení vlády/KHS

V případě uzavření ZŠ bude výuka probíhat vzdálenou formou. Tato forma bude využívat platformy, se kterými jsme pracovali při prvním uzavření škol v minulém školním roce.

Nástroje, které se budou využívat, jsou:

 • Školní e-mail pro komunikaci se žáky/rodiči
 • Platforma Google Classroom – kde budou vytvořeny jednotlivé předměty, budou zde vkládány učební materiály, úkoly, videa, …
 • Pro přímou výuku (videohovory) bude využívána platforma Hangouts (Google Meet)
 • Online procvičování formou různých nástrojů, především:
  1. Google Formuláře
  2. Portál umimeto.org
  3. Portál onlinecviceni.cz
  4. Portál skolasnadhledem.cz
  5. Portál abakuweb.azurewebsites.net

V případě zavedení distanční výuky nyní žák povinnost se do této výuky zapojit. Jeho práce při této formě výuky může být klasifikována jako za běžných podmínek.

Nástroje zmíněné pro vzdálenou výuku budou v nějaké míře využívány i při prezenční formě výuky. Usnadní to případný přechod na distanční formu výuky.


Projekt e-Learning na ZŠ Bohuslavice probíhal v letech 2007 - 2011

V rámci realizovaného projektu dotovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost si škola stanovila cíl posílit konkurenceschopné prvky ve výuce a nabídnout studium, které bude dostatečně odpovídat a v předstihu reagovat na novodobé trendy ve vzdělávaní.

Zavedení e-learningové podpory studia znamenalo, že žáci měli mít buď přímo ve vyučování nebo z pohodlí domova zabezpečený online přístup ke vzdělávacím materiálům.

E-learningové vzdělávací materiály měly dvojí formu. Přímo samotnými pedagogy ZŠ byly tvořeny vlastní studijní opory (zejména v softwaru Smart Notebook, který je ve škole využíván v souvislosti s nově pořízenou interaktivní tabulí a který si zdarma mohli instalovat i žáci na své počítače doma, a pak také v softwaru MS Office). Další výukové materiály (tzv. i-učebnice) s tématy všeobecně vzdělávacích předmětů byly zakoupeny a integrovány do e-learningové podoby studia.

Žáci k materiálům získali přístup na internetu po zadání svého uživatelského jména a hesla. Po nalogování si žák mohl výukové materiály stahovat k sobě do počítače anebo je studovat přímo on-line. Vytvořené e-learnignové kurzy obsahovaly základní prvky pro moderní správu studia - tzv. korespondenční úkoly (jinými slovy "odevzdání domácího úkolu" elektronickou formou), dále fóra (studenti mohli diskutovat o probírané látce a tuto látku eventuálně konzultovat se svým vyučujícím), testy (studenti mohli vyplňovat i elektronické testy, jejichž výhodou je rychlé vyhodnocení bez nutnosti konkrétního zásahu učitele).

Pro efektivní zpracování vlastních e-learningových kurzů byli učitelé průběžně proškolováni.

Projekt probíhal v letech 2007 - 2011.