Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Dokumenty školy > DOKUMENTY PRO RODIČE

DOKUMENTY PRO RODIČE

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

натисніть тут, щоб відкрити:

ua.jpeg

Download file: Запис до ЗС про українські заки/ Zapis do ZS pro ukrajinske zaky

натисніть тут, щоб відкрити:

Download file: Запис МС для дітей з України / Zapis MS pro deti z Ukrajiny


Zápis dětí k povinné školní docházce:

Povinná školní docházka začíná počátkem šk. roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době:

od září do konce června příslušného šk. roku, může být přijato již v tomto šk. roce, je-li tělesně duševně vyspělé na základě žádosti zákonného zástupce

od září do konce prosince – Žádost ZZ + vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko - psychologická poradna)

od ledna do konce června – Žádost ZZ + vyjádření PPP + odborný lékař (pediatr)

Zákonný zástupce je povinen podat žádost k zápisu (bude k dispozici v MŠ + dotazník - před zápisem)

Odklad povinné šk. docházky

Zákonný zástupce donese k zápisu - Žádost o odklad + vyjádření PPP + vyjádření odborného lékaře (pediatra)

(žádost o odklad bude k dispozici v MŠ)

Pokud nestihnete v době zápisu absolvovat s dítětem vyšetření v PPP – i tak je nutné donést k zápisu Žádost o odklad – vedení školy přeruší správní řízení o odkladu a zákonný zástupce dodá vyjádření PPP později v dohodnutém termínu.


COVID - 19 opatření týkající se ZŠ a MŠ ve školním roce 2022/23

 

Prosíme, veškeré aktuální opatření sledujte přímo na stránkách  MŠMT  nebo  MZ, děkujeme.

Covid-19