Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola

Základní škola

Charakteristika školy

Zřizovatelem Základní školy (ZŠ) a mateřské školy (MŠ) Bohuslavice, příspěvkové organizace je Obec Bohuslavice. Škola sdružuje základní školu, mateřskou školu (Bohuslavice a odloučené pracoviště Závada), školní družinu a školní jídelnu s výdejnou. 

Školní areál leží ve středu obce. Jedná se o školu pavilónového typu, která má 13 kmenových tříd a 7 odborných učeben (učebna informatiky, fyzikální a chemická laboratoř, cvičná kuchyně, tělocvična, moderně vybavená učebna pro výuku cizích jazyků, multimediální učebna humanitních předmětů a hudební výchovy, výtvarný ateliér) a prostory školní družiny. Součástí areálu je školní hřiště a prostory k hraní i relaxaci, vybavené zahradním mobiliářem.

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice je moderní vesnická škola umístěná v centru obce. Předností školy je jednak její vhodné umístění a také bezpečné rodinné prostředí, které zajišťují učitelé i ostatní zaměstnanci svým profesionálním přístupem. Uvědomujeme si, že škola, hned vedle rodiny, tvoří důležitou součást péče, jak v oblasti vzdělávací, tak v oblasti výchovné. Věříme, že dobrá komunikace mezi učiteli, žáky i rodiči stojí na vzájemném porozumění a důvěře. Pracujeme s každým žákem individuálně a podporujeme žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracujeme podle nově zpracovaného Školního vzdělávacího programu „Škola – základ života“.

Budova školy je rozložena do tří pavilonů propojených chodbou. Ve dvou pavilonech se vzdělávají žáci od 1. do 9. třídy. Celkem se ve škole vzdělává asi 250 žáků na 1. i 2. stupni. Průměrná naplněnost tříd je 21 žáků. Součástí je také mateřská škola složena z 5 oddělení včetně odloučeného pracoviště v sousední vesnici Závada. Celková kapacita mateřské školy je 125 dětí.

Stravování žáků i zaměstnanců zajišťuje školní jídelna. Kromě školního stravování nabízí jídelna i odběr stravy pro veřejnost. Vaří se zde zhruba 500 jídel denně. Nabídka jídel vychází z požadavků školního stravování, které musí vyhovovat přepisům spotřebního koše.

Kontakty