Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Klub rodičů > 2021/2022

2021/2022

Vážení rodiče, děti, příznivci Klubu rodičů při ZŠ Bohuslavice,

loňský školní rok nás díky Covidu připravil téměř o všechny akce, které jsme měli připravené. Bohužel nedošlo na Maškarní ples, rodičovský ples a bohužel neproběhl ani Den dětí, kterým vždy uzavíráme školní rok.

Dětem jsme se to snažili vynahradit alespoň Mikulášskou nadílkou, návštěvou kina na Den dětí, zakoupením knih pro prvňáčky a třeba také přispěním na on-line programy. Deváťáci nebyli ochuzeni ani o příspěvek při ukončení školní docházky. Přispěli jsme na nákup knih do školní knihovny a na další drobnosti či akce v rámci našich možností.

Příspěvek

Bohužel ruku v ruce tomu jde i příspěvek do Klubu rodičů, který letos budeme vybírat. Ve školním roce 2020/2021 jsme měli krásný zisk, proto jsme se rozhodli penízky nevybírat. Letošní rok je bohužel díky výdajům „chudobný“ a proto jsme se museli rozhodnout, že v letošním roce budeme vybírat opět příspěvek 200,-Kč na celý školní rok. Poprosím, aby děti přinesly peníze svému třídnímu učiteli do konce října 2021.

Věříme, že situace bude příznivá a my budeme moci uskutečnit všechny naplánované akce na tento školní rok. Mezi ty významnější patří:

  • Vítání svatého Martina a uspávání broučků, které proběhne již 26.10.2021 od 16 hodin u školy. Tuto akci pořádáme společně s MŠ Bohuslavice a moc se konečně budeme těšit na vás i vaše děti.
  • Mikulášská nadílka – balíčky pro děti – prosinec 2021
  • Česko zpívá koledy – společně budeme posílat balonky s přáním Ježíškovi – prosinec 2021
  • ples rodičů ZŠ a MŠ Bohuslavice – 14.1.2022
  • Maškarní ples pro děti – vyšší stupeň 11.2.2022 ve školní tělocvičně a nižší stupeň 13.2.2022 v kulturním domě v Bohuslavicích
  • Den dětí a pasování prvňáčků – červen 2022

O všech akcích vás budeme včas informovat plakátem a budeme na vás všechny moc těšit. V letošním školním roce navštěvuje naši školu bezmála 250 dětí, což za svého působení v Klubu rodičů nepamatuji a o to víc se těším, kolik rozzářeních tváří našich dětí a jejich rodičů uvidím na plánovaných akcích.

Děkuji všem, kteří vždy přidají ruku k dílu a s akcemi samotnými nebo i nákupy či přípravou pomohou. Bez vás by to nešlo. A také chci poděkovat celému učitelskému sboru a zaměstnancům ZŠ a MŠ Bohuslavice.

Za Klub rodičů při ZŠ Bohuslavice
Kateřina Vitásková

Upozornění

Upozorňujeme tímto všechny rodiče, že pokud pošlou své dítě samotné na některou z akcí, pořádaných Klubem rodičů, nesou si za ně zodpovědnost sami.