Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Učitelé

Učitelé

Ředitelka školy

Mgr. Gabriela Prchalová (hudební výchova, český jazyk)

Zástupce ředitelky školy

Mgr. Pavel Balcar (tělesná výchova, výchova k občanství)

Třídnictví a funkce

Mgr. Barbora Vidláková 1.třída barbara.vidlakova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Hana Štefková 2.A třída hana.stefkova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Pavla Riedlová 2.B třída pavla.riedlova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Monika Valachová 3.třída (metodička prevence) monika.valachova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Lenka Lasáková 4.A třída lenka.lasakova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Zdeňka Birtková 4.B třída zdenka.birtkova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Jana Slaná (anglický jazyk, výtvarná výchova) 5.A třída jana.slana@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Andrea Kupková (anglický jazyk, konverzace v AJ) 5.B třída andrea.kupkova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Karla Poštulková (matematika, informační a komunikační technologie, člověk a svět práce) 6.třída karla.postulkova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Šárka Kupková (anglický jazyk, zeměpis, výchova k občanství, člověk a svět práce) 7.třída sarka.kupkova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Martina Radošovská (tělesná výchova, přírodověda, výchova ke zdraví, člověk a svět práce) 8.třída (AŠSK) martina.radosovska@zsbohuslavice.cz  
Bc. Tomáš Hromčík (matematika, fyzika, informační a komunikační technologie ) 9.třída (správce ICT) tomas.hromcik@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Lucie Komárková (český jazyk, německý jazyk, hudební výchova) Výchovná poradkyně lucie.komarkova@zsbohuslavice.cz +420 737 024 653
Mgr. Jan Boček (dějepis, vlastivěda, matematika, výchova k občanství, člověk a svět práce)   jan.bocek@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Irena Václavková (český jazyk, hudební výchova)   irena.vaclavkova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Gabriela Klodová (přírodověda, přírodopis, matematika, fyzika, chemie, člověk a svět práce)   gabriela.klodova@zsbohuslavice.cz  
Filip Rácz (český jazyk, hudební výchova)   filip.racz@zsbohuslavice.cz  
PhDr. Mgr. Monika Ticháčková Školní psycholog monika.tichackova@zsbohuslavice.cz  
Mgr. Olga Stuchlá Náboženská výchova olga.stuchla@zsbohuslavice.cz  
P. Mgr. Vojtěch Janšta, Th.D. Náboženská výchova rkf.bohuslavice@doo.cz +420 553 659 024
Karin Herudková Vychovatelka ŠD I. druzina@zsbohuslavice.cz  
Barbora Herudková Vychovatelka ŠD II, asistentka pedagoga barbora.stuchlikova@zsbohuslavice.cz +420 731 954 147

 

 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny jednotlivých učitelů budou vypsány na začátku září. V případě, že budete mít zájem využít konzultačních hodin, zapište se přes rezervační systém
(viz odkaz níže).