Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Aktuality > 27.11. STÁVKA zaměstnanců ZŠ a MŠ

27.11. STÁVKA zaměstnanců ZŠ a MŠDatum konání:
27.11.2023

CELODENNÍ STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zaměstnanci naší školy se v pondělí 27. 11. 2023 zapojí do celodenní stávky. Na základě své svobodné vůle o tom rozhodli zaměstnanci školy, kteří se jednomyslně vyjádřili pro podporu stávky. Z tohoto důvodu škola, mateřská škola, družina i jídelna bude po celý den uzavřena. Chtěli bychom Vás ujistit, že hlavním důvodem stávky není zvyšování platů pedagogů (ačkoliv se to někdy takto prezentuje v médiích), ale hlavně protestujeme proti nedostatečnému financování sektoru školství. Důvody stávky:

 

Dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství (tento problém se táhne s jakoukoliv vládou).

Zabránění dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti dělit třídy na skupiny (v našem případě dělení jazyků, informatiky, matematiky apod.), ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů.

Zabránění nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy.

Nepřipuštění snížení platů nepedagogických pracovníků, bez nichž si nelze představit normální chod školy:

- konkrétně u nás ve škole: školník, kuchařky, uklízečky, administrativní pracovnice, ekonomka.

Minimálně zachování výše platů pedagogických pracovníků a ostatních vychovatelů.

- O učitelskou profesi je u absolventů vysokých škol stále malý zájem. Společenský status učitele ve společnosti je malý. Na pozici učitele se u nás nestojí fronty. Proto jako malá  škola chceme udržet, kvalitní sbor, čemuž by škrty v rozpočtu mohly zabránit. 

- Chod školy si nelze představit ani bez vychovatelů školní družiny. Počet zájemců o ŠD stoupá každým rokem.

Nepřipuštění snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi.

- V době inkluze si rovněž nedovedeme představit školu bez asistentů pedagoga a školního psychologa → dětí s individuálními vzdělávacími potřebami a dětí s psychickými problémy neustále přibývá. 

Nesnižování prostředků (tzv. ONIV) na nákup pomůcek, učebnic nebo další vzdělávání pedagogů, jiný způsob hrazení dávek v nemoci.

 

Naším cílem je zajistit žákům co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Přestože jsme si vědomi složité ekonomické situace, jsme přesvědčeni o tom, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství.

 

V příloze jsou přiložena vyjádření Asociace ředitelů ZŠ a vyjádření Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

 

Děkujeme za pochopení celé situace a omlouváme se za případné komplikace.

zaměstnanci ZŠ a MŠ Bohuslavice

 

CELODENNÍ STÁVKA ZŠ a MŠ Bohuslavice.pdf  / Stanovisko-Rady-Asociace-reditele-zakladnich skol.pdf / ČMOS-vyjadreni.pdf