Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Prevence > Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chováníŠkolní metodik prevence

Mgr. Monika Valachová pro I. stupeň (monika.valachova@zsbohuslavice.cz )

konzultační hodiny: středa 12:40 - 13:30

PhDr. Mgr. Monika Ticháčková pro II. stupeň ( monika.tichackova@zsbohuslavice.cz)

Školní psycholog / konzultační hodiny

úterý od 8:15 do 14:15 pro MŠ

středa od 8:15 do 14:15 pro ZŠ

Ostatní konzultace vždy dle předchozí domluvy.

Hlavní úkoly metodika prevence

  1. Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  2. Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  3. Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
  4. Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  5. Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  6. Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  7. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
  8. Poskytování informačních a metodických materiálů
  9. Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence