Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Projekty > Projekt Dějepis+

Projekt Dějepis+Projekt Dějepis+ je zaměřen na inovaci výuky dějepisu především na základních školách, ale i na víceletých gymnáziích. Jedná se o tzv. badatelský způsob výuky, kdy žáci dostanou k dispozici prameny zachycující dějiny 20. století a budou se snažit pracovat s minulostí jako s otevřenou knihou, tak, aby si na ni mohli udělat svůj názor. Nemusí pouze pasivně přebírat informace jako hotová fakta, ale mohou k nim zaujmout vlastní postoje.

Díky spolupráci odborníků z Ústavu totalitních režimů a Národního pedagogického institutu ČR, pod záštitou MŠMT, tak dochází k pokusnému ověřování moderní a efektivní metody výuky dějepisu. Vznikají také lokální komunity učitelů dějepisu, kteří si vyměňují své zkušenosti a vzájemně se jeden od druhého učí nové metody a přístupy k výuce.

dějepis RGB barevné[2].png